are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

  • Acționează în scopul identificării oricăror situații care ar putea aduce atingere drepturilor cetatenilor, ar putea pune în pericol siguranta fizică a acestora, or ar putea periclita bunurile care le aparțin;
  • Acționează în vederea identificării activităților sau acțiunilor care duc la deteriorarea imaginii sectorului, prin amplasarea de bannere sau afișe, graffiti, neigienizarea terenurilor, auto posibil abandonate sau fără stăpân, construcții abandonate /fără autorizație
  • Monitorizează infrastructura sectorului, identificând și semnalând structurilor specializate, eventualele probleme apărute
  • Monitorizează situația deșeurilor depozitate pe domeniul public, urmand ca orice necorcondanță să o semnaleze imediat, pentru o rezolvare operative, structurii cu atribuții în domeniu
  • Monitorizează respectarea obligațiilor care revin persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari conform legislației în vigoare privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietar și administrarea condominiilor, reglementate în Legea 196/2018
  • Ține legătura cu reprezentanții asociațiilor de proprietari, identifică problemele apărute în comunitate acționând pentru rezolvarea acestora, în limitele competențelor, efectând verificări în locație, luând măsurile legale care se impun
  • Desfășoară activități de suport pentru structurile din cadrul Aparatului de Specialitate Primar Sector 4, precum și al altor instituții descentralizate de la nivelul sectorului, în vederea ducerii la îndeplinire a obiectivelor de dezvoltare a unității administrativ-teritoriale
  • Soluţionează, în termen legal, petiţiile primite de la persoane fizice/juridice
  • Îndeplinește alte dispoziții legale stabilite sau delegate de conducerea ierarhic superioară
Image