SERVICIUL DISPECERAT ȘI MONITORIZARE OBIECTIVE
Adresă - Strada Aleea Ciceu nr.12, Sector 4
Email - sesizari@politialocala4.ro
Telefon - 021 9441

Serviciul Dispecerat are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • asigură cunoaşterea permanentă a situaţiei operative din zona de competenţă, a efectivelor de ordine publică aflate în serviciu şi misiuni şi informează imediat conducerea Poliţiei Locale Sector 4 în legătură cu apectele de interes operativ, asigurând totodată transmiterea operativă către polițiștii locali aflați în dispozitiv, a dispoziţiilor primite;
 • verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu  activitatea serviciului;
 • efectuează activități de secretariat şi arhivare a documentelor din cadrul serviciului;
 • menţine o legătură permanentă cu efectivele din dispozitivele de ordine publică, Direcția Inspecţie, Poliţia Animalelor şi Situaţii de Urgenţă, aflate în misiuni sau activităţi, asigurând şi coordonarea acestora în situaţii specifice;
 • primeşte şi execută verificări operative la solicitările poliţiştilor locali din teren, privind identificări de persoane şi mijloace auto, accesând bazele de date ale M.A.I.;
 • coordonează intervenţia la obiectivele asigurate cu pază proprie aflate în proprietatea Consiliului Local Sector 4;
 • reglementează accesul persoanelor străine şi angajaţilor proprii în sediul instituţiei;
 • realizează legăturile radio între efectivele aflate în dispozitivul de ordine publică şi sediile instituţiei;
 • realizează legăturile telefonice exterioare cu posturile telefonice ale instituţiei;
 • realizează legăturile telefonice de cooperare cu dispeceratul Poliției Naţionale (SNUAU 112);
 • organizează activităţile necesare pentru realizarea unei legături eficiente între structurile Poliţiei Locale, precum şi cu celelalte instituţii cu atribuţii pe linie de ordine publică sau alte domenii de interes local, asigurând transmiterea operativă a datelor şi informaţiilor;
 • elaborează și propune spre aprobare planificarea lunară a serviciului de permanență la nivelul Poliției Locale Sector 4;
 • colectează toate datele operative furnizate de instituţiile cu atribuţii pe linie de ordine publică şi de poliţiştii locali din teren şi întocmeşte zilnic sinteza cu situaţia operativă (buletinul de evenimente) de pe raza de competenţă pe care o va prezenta Directorului General;
 • urmăreşte dacă elementele din dispozitiv respectă indicaţiile privind transmiterea codificată a mesajelor, itinerariul şi viteza de deplasare a autoturismelor instituției;
 • organizează şi actualizează permanent evidenţa măsurilor preventive dispuse de instanţele de judecată, faţă de persoanele cercetate penal, de a nu părăsi localitatea de domiciliu / ţara;
 • organizează exploatarea corectă a sistemelor informatice și asigură protecţia acestora;
 • întocmește și actualizează planurile de alarmare, cooperare, intervenție și întrebuințare a personalului;
 • centralizează datele şi informaţiile obţinute din activitatea structurilor operative ale Poliţiei Locale Sector 1;
 • realizează alarmarea personalului în situaţiile dispuse de conducerea instituţiei;
 • gestionează modalităţile de acces a angajaţilor şi a vizitatorilor în sediul central al Poliției Locale Sector 4, din Aleea Ciceu nr 12;
 • colaborează cu Serviciul Monitorizare, Documentare si Analiza Informaţiei în ceea ce priveşte monitorizarea sistemelor tehnice de alarmare instalate la obiectivele din competenţă şi a camerelor de supraveghere;
 • elaborează documentaţia specifică achiziţionării de bunuri şi servicii, conform necesităţilor şi prevederilor legale;
 • primește sesizări de la cetățeni, prin intermediul rețelei telefonice (0219441) și dispune dirijarea echipajelor din teren la evenimentele sesizate;
 • monitorizează echipajele auto ale Poliției Locale Sector 4 repartizate în dispozitivele de ordine publică prin sistemul GPS;
 • primește și execută verificări operative la solicitările polițiștilor locali privind identificarea proprietarilor imobilelor/terenurilor de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, accesând baza de date a DGITL Sector 4, în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu;
 • identifică riscurile emergente, pe termen scurt și mediu și efectuează analize asupra acestora, informând conducerea Poliției Locale Sector 4;
 • asigură întocmirea zilnică a buletinului de evenimente și distribuirea acestuia la instituțiile și persoanele dispuse de conducerea instituției;
 • colaborează cu Serviciul Monitorizare, Documentare si Analiza Informaţiei în ceea ce priveşte evenimentele ce se produc pe teritoriul de competență și constatate prin sistemul de monitorizare, în vederea direcționării operative a efectivelor la fața locului;
 • transmite referate de necesitate cu specificaţiile tehnice, care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
 • îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de Directorul General/Directorul General Adjunct, în legătură cu domeniul de activitate.
Image