SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ
Adresă - Strada Aleea Ciceu nr.12, Sector 4
Email - sesizari@politialocala4.ro
Telefon - 021 9441

Direcția Ordine și Liniște Publică are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi :

  • gestionează întreaga problematică referitoare la ordinea și liniștea publică și a pazei bunurilor, în zona de competență, în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 – Legea Poliției Locale;
  • gestionează problematica în domeniul asociaților de proprietari și evidenței persoanelor;
  • gestionează problematica circulației pe drumurile publice, a înregistrării și radierii mopedelor, precum și a autovehiculelor abandonate și fără stăpân, potrivit reglementărilor în materie;
  • gestionează problematica referitoare la deținerea, păstrarea, întreținerea, portul și manipularea armamentului, muniției și a mijloacelor specifice pentru îndeplinirea misiunilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Image